بینی پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان

بینی: پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان اخبار حوادث

واکنش مدیر شورای اروپا به اخراج دیپلمات های روس از اروپا

رئیس شورای اروپا منشتر شدن پیامی به اخراج دیپلمات های روس از ۱۴ کشور اروپایی تصویر العمل نشان داد. واکنش مدیر شورای اروپا به اخراج دیپلمات..

ادامه مطلب

چرا ادامه فعالیت خبر رسان تلگرام به صلاح نیست؟

تلگرام از نظر مهندسی و سطح تکنیکی، شماره یک هست. اینکه شبکه‌ای بتواند همه شهروندان را در یک کشور به هم مرتبط کند بدون آنکه سر سوزنی در داخل کشور سخت‌ا..

ادامه مطلب