بینی پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان

بینی: پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان اخبار حوادث

هر گردشگر معادل ٣٠ بشکه نفت

هر گردشگر حدود ١٢٠٠ دلار معادل ٣٠ بشکه نفت درآمد ارزی به کشور وارد می‌کند. این عنوان را مدیرکل دفتر آمارهای فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار کشور عزیز..

ادامه مطلب