بینی پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان

بینی: پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی مشابه این لایحه سال گذشته در سنا رای نیاورد و تبدیل به قانون نشد ، م

هیل نوشت: مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه باوچود هشدار دموکرات ها، تصمیم به جلوگیری از فروش هواپیماهای تجاری به کشور عزیزمان ایران گرفت.

مشابه این لایحه سال گذشته در سنا رای نیاورد و تبدیل به قانون نشد ، م

مجلس نمایندگان آمریکا فروش هواپیما به کشور عزیزمان ایران را ممنوع کرد / مشابه این لایحه سال گذشته در سنا رای نیاورد و تبدیل به قانون نشد

عبارات مهم : ایران

هیل نوشت: مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه باوچود هشدار دموکرات ها، تصمیم به جلوگیری از فروش هواپیماهای تجاری به کشور عزیزمان ایران گرفت.

به گزارش گزینش ؛ پیتر روزکام نماینده جمهوریخواه دو اصلاحیه به بودجه 2018 دولت پیشنهاد کرد که می تواند از استفاده از بودجه جهت اجازه انجام تراکنش های مالی جهت فروش هواپیما جلوگیری کند و همچنین اوفاک (دفتر کنترل سرمایه های خارجی) را از ارائه مجوز جهت فروش هواپیما منع می کند.

مشابه این لایحه سال گذشته در سنا رای نیاورد و تبدیل به قانون نشد ، م

روزکام گفت که امریکا باید از فروش هواپیما به کشور عزیزمان ایران باتوجه به سابقه ی استفاده کشور عزیزمان ایران از هواپیمای تجاری جهت انتقال تسلیحات به سوریه جلویگری کند.

وی در جول جلسه مجلس نمایندگان گفت: تا زمانیکه کشور عزیزمان ایران دست از استفاده از فروش هواپیمای تجاری جهت حمایت از تروریست ها(!) برندارد، شرکت های غربی نباید اجازه فروش هواپیما به کشور عزیزمان ایران را داشته باشند.

هیل نوشت: مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه باوچود هشدار دموکرات ها، تصمیم به جلوگیری از فروش هواپیماهای تجاری به کشور عزیزمان ایران گرفت.

ارل بلومنر جمهوریخواه در ادامه هشدار داد که جلوگیری از فروش هواپیما می تواند منجر به جریمه شرکت های امریکایی به بدون هیچ بهانه خوبی شود و توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران را ترساندن می کند.

وی گفت: فکر میکنم انجام تعهداتمان در برجام مهم هست. توافق هسته ای تا الان یکی از نقاط روشن درمنطقه است.

اصلاحیه های مشابهی از سوی رزکام سال گذشته جهت بودجه سال پیشنهاد شد، ولی تبدیل به قانون نشد.

مشابه این لایحه سال گذشته در سنا رای نیاورد و تبدیل به قانون نشد ، م

مجلس نمایندگان همچنین در لایحه ای جدا در نوامبر تلاش کرد جلوی فروش هواپیما به کشور عزیزمان ایران را بگیرد، ولی هیچ رایی در سنا کسب نکرد.

واژه های کلیدی: ایران | تبدیل | قانون | جلوگیری | هواپیما | استفاده | هواپیما | مجلس نمایندگان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs