بینی پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان

بینی: پرونده دادگاه ورامین رستوران افغانستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی پرونده سوءاستفاده جنسی امدادرسانان بین‌المللی قدمتی ۱۰ ساله دارد

میزان سوءاستفاده جنسی به وسیله امدادرسانان در ماموریت‌های خارجی قابل توجه بوده و از ۱۰ سال گذشته تاکنون ادامه داشته است. 

پرونده سوءاستفاده جنسی امدادرسانان بین‌المللی قدمتی ۱۰ ساله دارد

پرونده سوءاستفاده جنسی امدادرسانان بین المللی قدمتی ۱۰ ساله دارد

عبارات مهم : انگلیس

میزان سوءاستفاده جنسی به وسیله امدادرسانان در ماموریت های خارجی قابل توجه بوده و از ۱۰ سال گذشته تاکنون ادامه داشته هست.

سازمان نجات کودکان، در گزارشی اعلام کرده است که در کشورهای هایتی، ساحل عاج و سودان جنوبی با کودکانی مواجه شده است اند که به رابطه جنسی جهت کسب غذا و دیگر اقلام مجبور می شدند و در بعضی موارد وادار به بردگی جنسی شده است اند.

در گزارشی به نام “هیچ کس نمی تواند این گزارش را نادیده بگیرد”، آورده شده است است که دو تن از امدادرسانان، به یک دختر ۱۵ ساله در هائیتی پیشنهاد دادند که به خاطر چند شکلات و دو پوند حرکات جنسی از خود نشان دهد.

پرونده سوءاستفاده جنسی امدادرسانان بین‌المللی قدمتی ۱۰ ساله دارد

این گزارش در سال ۲۰۰۸ انتشار یافته است ولی با این حال بعد از افشای بعضی اتهامات سوءاستفاده جنسی از سوی کارکنان آکسفام، بار دیگر مطرح شده است است.

بر اساس مصاحبه انجام شده است به وسیله شرکت نجات کودکان از ۳۴۱ کودک در این سه کشور، هنوز سوءاستفاده از دختران و پسران در اوضاع بحرانی واقع شده است است و زیاد این سوءاستفاده ها گزارش نمی شود.

میزان سوءاستفاده جنسی به وسیله امدادرسانان در ماموریت‌های خارجی قابل توجه بوده و از ۱۰ سال گذشته تاکنون ادامه داشته است. 

این گزارش نشان می دهد که میزان محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده های جنسی کافی نیست.

چندی قبل روزنامه تایمز گزارش داد که بعضی از کارمندان آکسفام در هائیتی بعد از زمین لرزه ۲۰۱۰ در این کشور اقدام به پرداخت پول در ازای خدمات از سوی روسپی ها کردند. آکسفام نه این مساله را تایید و نه رد کرده ولی گفته که تحقیقات داخلی در ۲۰۱۱ این سوء واکنش‌ها جنسی را قبول کرده و بابت آن نیز عذرخواهی کرد.

در حال حاضر آینده آکسفام مبهم باقی مانده است.

پرونده سوءاستفاده جنسی امدادرسانان بین‌المللی قدمتی ۱۰ ساله دارد

با این حال آکسفام توافق کرده است که تا زمانیکه دولت انگلیس قانع نشود که این شرکت استاندار های اخلاقی را رعایت می کند، کمک مالی جدیدی از دولت انگلیس دریافت نکند.

روز جمعه آکسفام اعلام کرد که یک کمیسیون مستقل تشکیل می دهد تا راجع به عملیات و فرهنگ این خیریه بازبینی انجام دهد.

میزان سوءاستفاده جنسی به وسیله امدادرسانان در ماموریت‌های خارجی قابل توجه بوده و از ۱۰ سال گذشته تاکنون ادامه داشته است. 

در بیانیه انتشار یافته از سوی آکسفام آمده است: ما متعهد شده است ایم که ثابت کنیم که لایق اعتماد عمومی هستیم.

ایسنا

پرونده سوءاستفاده جنسی امدادرسانان بین‌المللی قدمتی ۱۰ ساله دارد

واژه های کلیدی: انگلیس | هائیتی | کودکان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs